پروفایل کاتیا آلوز به مربیگری گواردیولا
کاتیا آلوز
امتیاز کل :
۷۸۰۲
برد:
۱۴۶۶
باخت:
۹۳۲
مساوی:
۷۱۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
گواردیولا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۲۲۰۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 65
    ۶۵ بار قهرمانی
  • 77
    ۷۷ بار دومی
  • 63
    ۶۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر