پروفایل کاتیا آلوز به مربیگری گواردیولا
کاتیا آلوز
امتیاز کل :
۷۴۳۶
برد:
۱۳۹۷
باخت:
۸۶۱
مساوی:
۶۹۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
گواردیولا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۰۵
تعداد بازدید:
۱۹۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 61
    ۶۱ بار قهرمانی
  • 75
    ۷۵ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی