پروفایل کاتیا آلوز به مربیگری گواردیولا
کاتیا آلوز
امتیاز کل :
۷۳۴۳
برد:
۱۳۸۲
باخت:
۸۴۷
مساوی:
۶۸۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
گواردیولا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۴/۰۵
تعداد بازدید:
۱۸۵۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 59
    ۵۹ بار قهرمانی
  • 75
    ۷۵ بار دومی
  • 61
    ۶۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی