پروفایل کاتیا آلوز به مربیگری گواردیولا
کاتیا آلوز
امتیاز کل :
۷۰۶۷
برد:
۱۳۳۲
باخت:
۸۱۸
مساوی:
۶۶۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
گواردیولا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۱/۰۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۱۶۷۶
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 58
    ۵۸ بار قهرمانی
  • 70
    ۷۰ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی