پروفایل کارتاال به مربیگری بهزاد
کارتاال
امتیاز کل :
۰
برد:
۰
باخت:
۴
مساوی:
۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
بهزاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۱۰/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۳۴
درصد كسب پیروزی :
بدون لیگ!

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر