پروفایل دندان پزشک ها5 به مربیگری دیپلمات
دندان پزشک ها5
امتیاز کل :
۰
برد:
۱۰
باخت:
۴
مساوی:
۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
دیپلمات
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۲۶
درصد كسب پیروزی :
بدون لیگ!

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی