پروفایل اهوآز به مربیگری علیرضا
اهوآز
امتیاز کل :
۵۱
برد:
۱۱
باخت:
۲۶
مساوی:
۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
علیرضا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۱۰/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۸
تعداد بازدید:
۱۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب