پروفایل اویدا به مربیگری علی کیان
اویدا
امتیاز کل :
۹۹
برد:
۲۰
باخت:
۳
مساوی:
۸
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
ضد حمله
علی کیان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۰۹
تعداد بازدید:
۴۸
درصد كسب پیروزی :
%۶۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع معمولی