پروفایل یونایتدرئالیا به مربیگری امیر علی
یونایتدرئالیا
امتیاز کل :
۵۳
برد:
۷
باخت:
۱۱
مساوی:
۱۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
امیر علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۸
تعداد بازدید:
۳۸
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر
چمن
نوع معمولی