پروفایل ستارخان 69 به مربیگری آرش
ستارخان 69
امتیاز کل :
۲۸
برد:
۵
باخت:
۲
مساوی:
۴
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
سانتر
آرش
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۹/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۱۷
تعداد بازدید:
۴۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!