پروفایل ستاره سرخ 6699 به مربیگری پپ
ستاره سرخ 6699
امتیاز کل :
۳۵
برد:
۶
باخت:
۰
مساوی:
۵
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
پپ
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۹/۱۷
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۱۷
تعداد بازدید:
۳۲
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۳ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!