پروفایل عقاب گیلان1380 به مربیگری حمید
عقاب گیلان1380
امتیاز کل :
۲۳
برد:
۳
باخت:
۸
مساوی:
۶
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
سانتر
حمید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۹/۱۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۰
بهترین نتیجه:
مقام ۵ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • Array
    Array بار قهرمان قهرمانان
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی