پروفایل مايسابكس به مربیگری يوسف
مايسابكس
امتیاز کل :
۳۱
برد:
۷
باخت:
۳
مساوی:
۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
يوسف
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۹/۱۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۱۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!