پروفایل منطقه آزاد قشم به مربیگری 625110
منطقه آزاد قشم
امتیاز کل :
۲۳
برد:
۴
باخت:
۳
مساوی:
۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
625110
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۹/۱۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۰
تعداد بازدید:
۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۰
بهترین نتیجه:
مقام ۶ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • Array
    Array بار قهرمان قهرمانان
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!