پروفایل نازار كوردستان به مربیگری مریم
نازار كوردستان
امتیاز کل :
۱۳۸
برد:
۲۳
باخت:
۲۲
مساوی:
۲۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
مریم
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۹/۰۸
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۱۲۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب