پروفایل مازندران2017 به مربیگری مازندران2017
مازندران2017
امتیاز کل :
۱۹۳
برد:
۳۳
باخت:
۲۱
مساوی:
۲۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
مازندران2017
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
تعداد بازدید:
۸۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی