پروفایل ژرسژولیس60 به مربیگری غلام
ژرسژولیس60
امتیاز کل :
۱۶۱
برد:
۲۴
باخت:
۲۰
مساوی:
۲۳
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
غلام
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۶۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 1
  ۱ بار قهرمانی
 • 3
  ۳ بار دومی
 • 1
  ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!