پروفایل سیمرغ خزر به مربیگری 338853
سیمرغ خزر
امتیاز کل :
۱۴۵
برد:
۲۳
باخت:
۹۷
مساوی:
۱۸
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
ضد حمله
338853
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۶۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی