پروفایل پیکان کمیجان به مربیگری یزدان کوروشی
پیکان کمیجان
امتیاز کل :
۱۰۱
برد:
۲۰
باخت:
۷
مساوی:
۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
یزدان کوروشی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
تعداد بازدید:
۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۵۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی