پروفایل بادران کمیجان به مربیگری علی رفعتی
بادران کمیجان
امتیاز کل :
۱۸۷
برد:
۳۲
باخت:
۱۶
مساوی:
۱۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
علی رفعتی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۵
تعداد بازدید:
۵۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی