پروفایل عقاب ایرانی 07 به مربیگری علی
عقاب ایرانی 07
امتیاز کل :
۵۰
برد:
۵
باخت:
۱۲
مساوی:
۱۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تعداد بازدید:
۲۴
درصد كسب پیروزی :
%۱۲
بهترین نتیجه:
مقام ۵ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • Array
    Array بار قهرمان قهرمانان
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!