پروفایل عقاب ایرانی 07 به مربیگری علی
عقاب ایرانی 07
امتیاز کل :
۱۰۳
برد:
۱۰
باخت:
۲۴
مساوی:
۲۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
علی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تعداد بازدید:
۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۱۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!