پروفایل برزیل22222 به مربیگری 218286
برزیل22222
امتیاز کل :
۱۱۲
برد:
۱۰
باخت:
۲۱
مساوی:
۳۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
حمله
218286
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تعداد بازدید:
۵۹
درصد كسب پیروزی :
%۱۶
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!