پروفایل برزیل22222 به مربیگری 218286
برزیل22222
امتیاز کل :
۵
برد:
۱
باخت:
۰
مساوی:
۱
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
حمله
218286
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۳
تعداد بازدید:
۲۶
درصد كسب پیروزی :
%۱۰۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!