پروفایل منبت سمقاور به مربیگری جاماسب سارمی
منبت سمقاور
امتیاز کل :
۱۸۴
برد:
۲۸
باخت:
۲۷
مساوی:
۲۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
جاماسب سارمی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۷
تعداد بازدید:
۸۰
درصد كسب پیروزی :
%۳۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 3
    ۳ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی