پروفایل منبت سمقاور به مربیگری جاماسب سارمی
منبت سمقاور
امتیاز کل :
۵۰
برد:
۸
باخت:
۲
مساوی:
۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
جاماسب سارمی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۸/۰۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۵
تعداد بازدید:
۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۵۳
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب