پروفایل 3شیرها به مربیگری 28702
3شیرها
امتیاز کل :
۲۱۴
برد:
۲۷
باخت:
۳۹
مساوی:
۴۲
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
ضد حمله
28702
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
تعداد بازدید:
۸۶
درصد كسب پیروزی :
%۲۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی