پروفایل 3شیرها به مربیگری 28702
3شیرها
امتیاز کل :
۵۸
برد:
۵
باخت:
۱۰
مساوی:
۱۹
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
ضد حمله
28702
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۵۵
درصد كسب پیروزی :
%۱۳
بهترین نتیجه:
مقام ۳ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع معمولی
نور
نوع عالی