پروفایل ارمند به مربیگری شمس
ارمند
امتیاز کل :
۱۸۹
برد:
۲۴
باخت:
۳۲
مساوی:
۳۷
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
حمله
شمس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
تعداد بازدید:
۷۵
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی