پروفایل ارمند به مربیگری شمس
ارمند
امتیاز کل :
۷۸
برد:
۱۳
باخت:
۹
مساوی:
۹
سیستم :
۳-۵-۲
استراتژی :
حمله
شمس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۵۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۱
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر