پروفایل عنتنبکوت به مربیگری آیرس
عنتنبکوت
امتیاز کل :
۶۷
برد:
۱۰
باخت:
۹
مساوی:
۱۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
آیرس
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۵
تعداد بازدید:
۵۹
درصد كسب پیروزی :
%۳۱
بهترین نتیجه:
مقام ۳ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر
صندلی
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!