پروفایل دلاوران سرخابی به مربیگری عموغلی
دلاوران سرخابی
امتیاز کل :
۱۵۰
برد:
۲۳
باخت:
۱۸
مساوی:
۲۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
عموغلی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۶
تعداد بازدید:
۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی