پروفایل 0ریال مادرید07 به مربیگری 733658
0ریال مادرید07
امتیاز کل :
۱۳۰
برد:
۲۰
باخت:
۲۱
مساوی:
۲۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
733658
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۱۸
تعداد بازدید:
۲۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 3
    ۳ بار قهرمانی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!