پروفایل حالا زیدان به مربیگری میثم
حالا زیدان
امتیاز کل :
۱۵۷
برد:
۲۶
باخت:
۳۰
مساوی:
۲۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
میثم
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
تعداد بازدید:
۲۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۲
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!