پروفایل کالباس گوشت به مربیگری 137883
کالباس گوشت
امتیاز کل :
۰
برد:
۱
باخت:
۰
مساوی:
۰
سیستم :
۳-۴-۳
استراتژی :
حمله
137883
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۱
تعداد بازدید:
۱۲
درصد كسب پیروزی :
بدون لیگ!

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!