پروفایل بوشهر نیوز به مربیگری رامین مورینیو
بوشهر نیوز
امتیاز کل :
۱۲۹
برد:
۱۷
باخت:
۱۸
مساوی:
۲۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
رامین مورینیو
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
تعداد بازدید:
۲۰
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی