پروفایل سپاهان۱ به مربیگری سیدسجاد
سپاهان۱
امتیاز کل :
۱۸۹
برد:
۳۸
باخت:
۱۸
مساوی:
۱۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
سیدسجاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۸۴
درصد كسب پیروزی :
%۵۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 3
    ۳ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی