پروفایل سپاهان۱ به مربیگری سیدسجاد
سپاهان۱
امتیاز کل :
۱۰
برد:
۳
باخت:
۰
مساوی:
۰
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
سیدسجاد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۳۰
درصد كسب پیروزی :
%۱۰۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!