پروفایل آبیدرایران به مربیگری سلطان
آبیدرایران
امتیاز کل :
۷
برد:
۲
باخت:
۶
مساوی:
۲
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
سلطان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۳۹
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!