پروفایل آبیدرایران به مربیگری سلطان
آبیدرایران
امتیاز کل :
۱۷۲
برد:
۲۹
باخت:
۳۸
مساوی:
۲۵
سیستم :
۴-۵-۱
استراتژی :
پرس
سلطان
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
تعداد بازدید:
۱۰۸
درصد كسب پیروزی :
%۳۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی