پروفایل تنها آریو به مربیگری رها
تنها آریو
امتیاز کل :
۱۹۰
برد:
۳۵
باخت:
۲۵
مساوی:
۲۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
رها
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۶
تعداد بازدید:
۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۴۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 3
    ۳ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!