پروفایل ضمیر ناخوداگاه به مربیگری ممد
ضمیر ناخوداگاه
امتیاز کل :
۱۴۵
برد:
۱۹
باخت:
۲۰
مساوی:
۳۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ممد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۵۱
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 1
  ۱ بار قهرمانی
 • 1
  ۱ بار دومی
 • 2
  ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!