پروفایل ضمیر ناخوداگاه به مربیگری ممد
ضمیر ناخوداگاه
امتیاز کل :
۹
برد:
۳
باخت:
۲
مساوی:
۳
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
ممد
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۴
تعداد بازدید:
۲۵
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!