پروفایل پسرای بد 38 به مربیگری ّفیشر
پسرای بد 38
امتیاز کل :
۱۹۴
برد:
۳۵
باخت:
۲۱
مساوی:
۱۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
ضد حمله
ّفیشر
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
تعداد بازدید:
۵۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 3
    ۳ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی