پروفایل پیشروقهرمان به مربیگری 734089
پیشروقهرمان
امتیاز کل :
۱۶۲
برد:
۱۸
باخت:
۳۷
مساوی:
۳۸
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
734089
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۰۹
تعداد بازدید:
۴۱
درصد كسب پیروزی :
%۲۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!