پروفایل دایونس به مربیگری سهند
دایونس
امتیاز کل :
۲۵۴
برد:
۴۱
باخت:
۳۱
مساوی:
۳۴
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
سهند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تعداد بازدید:
۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 5
    ۵ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی