پروفایل دایونس به مربیگری سهند
دایونس
امتیاز کل :
۱۱۸
برد:
۲۵
باخت:
۱۴
مساوی:
۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
سهند
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۹
تعداد بازدید:
۷۳
درصد كسب پیروزی :
%۶۸
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر