پروفایل سامسنگان به مربیگری سامي
سامسنگان
امتیاز کل :
۴۴۳
برد:
۲۰۸
باخت:
۸۱
مساوی:
۳۶
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
سانتر
سامي
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
تعداد بازدید:
۴۶۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 7
    ۷ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب