پروفایل سامسنگان به مربیگری سامي
سامسنگان
امتیاز کل :
۱۲۹
برد:
۱۰۹
باخت:
۸
مساوی:
۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
سامي
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۸
تعداد بازدید:
۲۰۹
درصد كسب پیروزی :
%۷۱
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 3
    ۳ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
صندلی
نوع خوب
نور
نوع عالی