پروفایل سامسنگان به مربیگری سامي
سامسنگان
امتیاز کل :
۲۹۸
برد:
۱۸۱
باخت:
۴۵
مساوی:
۲۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
سانتر
سامي
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۶
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۷
تعداد بازدید:
۳۹۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 5
    ۵ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی