پروفایل ستارگان کارزان به مربیگری مبین
ستارگان کارزان
امتیاز کل :
۱۲۰
برد:
۱۵
باخت:
۲۳
مساوی:
۲۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس بلند
مبین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
تعداد بازدید:
۴۱
درصد كسب پیروزی :
%۲۲
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!