پروفایل منچستر خشن2 به مربیگری عالی
منچستر خشن2
امتیاز کل :
۱۲۶
برد:
۲۱
باخت:
۹۲
مساوی:
۳۸
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
حمله
عالی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تعداد بازدید:
۱۱۱
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
 • 1
  ۱ بار قهرمانی
 • 1
  ۱ بار دومی
 • 1
  ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
دوستان
  هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!