پروفایل منچستر خشن2 به مربیگری عالی
منچستر خشن2
امتیاز کل :
۱۸۵
برد:
۲۸
باخت:
۱۰۲
مساوی:
۵۰
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
حمله
عالی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تعداد بازدید:
۱۱۶
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!