پروفایل خورخه لوییس به مربیگری محمدرضا
خورخه لوییس
امتیاز کل :
۴۰۵
برد:
۱۴۳
باخت:
۷۲
مساوی:
۳۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
محمدرضا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۱۸۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 6
    ۶ بار قهرمانی
  • 3
    ۳ بار دومی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی