پروفایل خورخه لوییس به مربیگری محمدرضا
خورخه لوییس
امتیاز کل :
۲۱۷
برد:
۷۱
باخت:
۴۳
مساوی:
۲۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
محمدرضا
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۷
تعداد بازدید:
۱۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۵۹
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع عالی
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب