پروفایل مجید010 به مربیگری مجید
مجید010
امتیاز کل :
۱۳۱
برد:
۲۰
باخت:
۲۵
مساوی:
۱۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
مجید
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
تعداد بازدید:
۴۵
درصد كسب پیروزی :
%۳۰
بهترین نتیجه:
مقام ۳ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!