پروفایل علی کریمی ها ۸ به مربیگری حجت
علی کریمی ها ۸
امتیاز کل :
۱۱۳
برد:
۱۲
باخت:
۲۳
مساوی:
۳۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
حجت
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۲
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تعداد بازدید:
۳۴
درصد كسب پیروزی :
%۱۸
بهترین نتیجه:
مقام ۲ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار دومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!