پروفایل اس آر 11 به مربیگری 1سجاد1
اس آر 11
امتیاز کل :
۱۶۸
برد:
۲۹
باخت:
۲۳
مساوی:
۱۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس کوتاه
1سجاد1
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۴
تعداد بازدید:
۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی