پروفایل پا برهنه كشنده به مربیگری علي
پا برهنه كشنده
امتیاز کل :
۱۸۰
برد:
۳۱
باخت:
۲۰
مساوی:
۱۵
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
علي
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۳
تعداد بازدید:
۳۷
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی