پروفایل پا برهنه كشنده به مربیگری علي
پا برهنه كشنده
امتیاز کل :
۳۵۳
برد:
۶۱
باخت:
۴۲
مساوی:
۳۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
علي
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۹/۲۷
تعداد بازدید:
۵۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۹
لیگ دسته ۸

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 5
    ۵ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر