پروفایل دریگو به مربیگری مهدی
دریگو
امتیاز کل :
۱۵۴
برد:
۲۶
باخت:
۲۰
مساوی:
۱۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
مهدی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۱۱
تعداد بازدید:
۷۸
درصد كسب پیروزی :
%۴۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی