پروفایل دریگو به مربیگری مهدی
دریگو
امتیاز کل :
۵
برد:
۳
باخت:
۲
مساوی:
۱
سیستم :
۵-۳-۲
استراتژی :
پرس
مهدی
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۵/۲۱
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
تعداد بازدید:
۳۰
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
نور
نوع عالی
لیدر
لیدر
چمن
نوع عالی