پروفایل پسران ابی اسیا به مربیگری گواردیولا
پسران ابی اسیا
امتیاز کل :
۷۵۲۴
برد:
۱۲۳۷
باخت:
۸۳۵
مساوی:
۷۳۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
گواردیولا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تعداد بازدید:
۱۱۷۱
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 63
    ۶۳ بار قهرمانی
  • 64
    ۶۴ بار دومی
  • 55
    ۵۵ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی