پروفایل پسران ابی اسیا به مربیگری گواردیولا
پسران ابی اسیا
امتیاز کل :
۷۶۸۳
برد:
۱۲۶۲
باخت:
۸۵۵
مساوی:
۷۴۷
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
دفاع
گواردیولا
تاریخ تاسیس :
۱۳۸۸/۱۰/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۱۰/۲۹
تعداد بازدید:
۱۳۰۲
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۸
لیگ دسته ۷

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 64
    ۶۴ بار قهرمانی
  • 65
    ۶۵ بار دومی
  • 57
    ۵۷ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 25000 نفری
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی