پروفایل ساوه کلاب به مربیگری 772917
ساوه کلاب
امتیاز کل :
۵
برد:
۱
باخت:
۰
مساوی:
۱
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
772917
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۳/۳۰
تعداد بازدید:
۳۱
درصد كسب پیروزی :
%۱۰۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!