پروفایل پرسپوليس666 به مربیگری 450133
پرسپوليس666
امتیاز کل :
۳۰۵
برد:
۴۶
باخت:
۴۵
مساوی:
۴۰
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
450133
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تعداد بازدید:
۱۴۶
درصد كسب پیروزی :
%۳۸
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 3
    ۳ بار قهرمانی
  • 3
    ۳ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع معمولی