پروفایل پرسپوليس666 به مربیگری 450133
پرسپوليس666
امتیاز کل :
۳۹۲
برد:
۵۹
باخت:
۵۹
مساوی:
۵۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
حمله
450133
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۲۷
تعداد بازدید:
۱۶۷
درصد كسب پیروزی :
%۳۷
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 50000 نفری
نور
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
چمن
نوع معمولی