پروفایل مینبنلممبییی به مربیگری شنه
مینبنلممبییی
امتیاز کل :
۱۱۵
برد:
۱۶
باخت:
۲۶
مساوی:
۲۰
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پرس
شنه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۵/۲۷
تعداد بازدید:
۶۴
درصد كسب پیروزی :
%۲۵
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!