پروفایل مینبنلممبییی به مربیگری شنه
مینبنلممبییی
امتیاز کل :
۲۲۸
برد:
۳۳
باخت:
۵۳
مساوی:
۳۴
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
شنه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعداد بازدید:
۱۰۳
درصد كسب پیروزی :
%۲۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 2
    ۲ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!