پروفایل مینبنلممبییی به مربیگری شنه
مینبنلممبییی
امتیاز کل :
۳۳۳
برد:
۴۸
باخت:
۶۱
مساوی:
۴۹
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
پاس کوتاه
شنه
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۶/۰۳/۲۹
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
تعداد بازدید:
۱۱۲
درصد كسب پیروزی :
%۳۰
بدون لیگ!

تیم از هرم لیگ ها بیرون افتاده!

این تیم بر اثر عدم حضور مربی به مدت بیش از دو ماه از لیگ بیرون افتاده.
بعد از ورود مجدد مربی و اعلام آمادگی می تواند مجددا به لیگ وارد شود.

افتخارات
در تالار افتخارات این تیم هیچ کاپی وجود ندارد.
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!