پروفایل موتوزن تبریز به مربیگری حسین
موتوزن تبریز
امتیاز کل :
۴۶۵
برد:
۸۱
باخت:
۵۶
مساوی:
۵۲
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
تعداد بازدید:
۱۱۳
درصد كسب پیروزی :
%۴۶
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 5
    ۵ بار قهرمانی
  • 5
    ۵ بار دومی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی