پروفایل موتوزن تبریز به مربیگری حسین
موتوزن تبریز
امتیاز کل :
۲۲۵
برد:
۴۳
باخت:
۳۱
مساوی:
۲۷
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پاس بلند
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۱۰
تعداد بازدید:
۹۴
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 3
    ۳ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب
لیدر
لیدر ماهر