پروفایل موتوزن تبریز به مربیگری حسین
موتوزن تبریز
امتیاز کل :
۳۹۸
برد:
۷۰
باخت:
۴۶
مساوی:
۴۶
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۲/۱۵
تعداد بازدید:
۱۱۰
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 5
    ۵ بار دومی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
لیدر
لیدر ماهر
چمن
نوع عالی
صندلی
نوع خوب