پروفایل موتوزن تبریز به مربیگری حسین
موتوزن تبریز
امتیاز کل :
۵۶۸
برد:
۹۸
باخت:
۶۳
مساوی:
۶۱
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۷/۲۸
تعداد بازدید:
۱۲۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۷
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۹

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 6
    ۶ بار قهرمانی
  • 6
    ۶ بار دومی
  • 3
    ۳ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
صندلی
نوع خوب
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر