پروفایل موتوزن تبریز به مربیگری حسین
موتوزن تبریز
امتیاز کل :
۳۰۷
برد:
۵۷
باخت:
۳۸
مساوی:
۳۳
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
پرس
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۶/۰۱/۲۵
تعداد بازدید:
۱۰۳
درصد كسب پیروزی :
%۵۰
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۰
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 4
    ۴ بار قهرمانی
  • 2
    ۲ بار دومی
  • 2
    ۲ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
لیدر
لیدر ماهر