پروفایل موتوزن تبریز به مربیگری حسین
موتوزن تبریز
امتیاز کل :
۱۱۳
برد:
۲۲
باخت:
۲۰
مساوی:
۱۸
سیستم :
۴-۳-۳
استراتژی :
ضد حمله
حسین
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۲/۰۲
تعداد بازدید:
۵۹
درصد كسب پیروزی :
%۴۴
بهترین نتیجه:
مقام ۱ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۰

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار قهرمانی
  • 1
    ۱ بار دومی
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 10000 نفری
نور
نوع عالی
چمن
نوع عالی
لیدر
لیدر ماهر