پروفایل میگ مبگ مبگ90 به مربیگری 455025
میگ مبگ مبگ90
امتیاز کل :
۶۰
برد:
۷
باخت:
۱۷
مساوی:
۱۵
سیستم :
۴-۴-۲
استراتژی :
حمله
455025
تاریخ تاسیس :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
آخرین ورود :
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
تعداد بازدید:
۴۷
درصد كسب پیروزی :
%۱۵
بهترین نتیجه:
مقام ۳ لیگ ۱۱
لیگ دسته ۱۱

این تیم در جام حضور ندارد.

افتخارات
  • 1
    ۱ بار سومی
   
جام حاضر
این تیم در جامی شرکت نکرده است!
اسپانسرها
ورزشگاه 5000 نفری
چمن
نوع معمولی
صندلی
نوع معمولی
نور
نوع معمولی
دوستان
    هیچ تیمی به عنوان دوست نداری!